Nasze projekty

Stowarzyszenie Krotochwile dzięki swojej głównej zasadzie „działamy nie dla ludzi, a z ludźmi” stawia na systematycznie realizowane projekty. Wśród nich są: Simchat Chajim czy Wędrowny Zakład Kultury. Wszystkie działania Stowarzyszenia są opisane w kalendarium.

Projekty aktualne

SIMCHAT CHAJIM FESTIVAL

Projekt realizowany od 2012 roku, początkowo pod nazwą Simchat Krotoszyn, a od 2016 roku noszący nazwę „Simchat Chajim”, czyli „radość życia”. Co roku festiwal odwiedza nowe miasta, proponując różnorodne wydarzenia. Simchat Chajim Festival to koncerty, spektakle, wystawy, spotkania z literaturą, a także wiele działań przypominających dawne społeczności żydowskie wielkopolskich miasteczek. Naszym gośćmi byli m. in. Maja Komorowska, Roma Ligocka, Artur Barciś, Ks. Adam Boniecki, Antonina Choroszy, Krystyna Janda czy Magdalena Kicińska.

Z KROTOSZYNA DO AZJI ŚRODKOWEJ. ŚLADAMI GEORGA HUTHA

Projekt opowiada o życiu i dokonaniach wybitnego XIX-wiecznego orientalisty i podróżnika – urodzonego w Krotoszynie Georga Hutha. Praca i podróże niemieckiego uczonego stanowiły dla nas ogromną inspirację! Przygotowaliśmy coś dla dużych, jak i małych mieszkańców Krotoszyna: spotkanie z podróżnikiem, wyjątkowe opowiadania, a także piękne azjatyckie baśnie.

WĘDROWNY ZAKŁAD KULTURY

Społeczność wiejska w mniejszym stopniu uczestniczy w kulturze – zarówno z powodu braku oferty na wsiach, jak i odległości od centrów kultury. Odwiedzamy obszary wiejskie Wielkopolski z ofertą warsztatów dla dzieci, młodzieży i dorosłych. W ramach projektu tworzymy także filmy dokumentalne opowiadające o niezwykłych mieszkańcach wsi, twórcach ludowych czy ginących zawodach. Organizujemy kameralne potańcówki przy muzyce ludowej. Wędrowny Zakład Kultury odwiedził od początku swojej istnienia niemal sto wsi!

KROTOSZYŃSKI SALON LITERACKI

Wielu z nas ceni wartościową literaturę i poezję. A gdy połączymy to z czytaniem tychże dzieł przez wybitnych polskich aktorów, otrzymujemy wyjątkowe i piękne wydarzenie! Podczas trzech spotkań mieszkańcy będą mogli wysłuchać różnorodnych dzieł, w tym również związanego z Krotoszynem: jedno ze spotkań poświęcone będzie pamiętnikowi B. L. Monascha, który opisuje codzienne życie w Krotoszynie w połowie XIX wieku. Spotkanie ze słowem czytanym w interpretacji mistrzów polskiej mowy będzie wyjątkową okazją do obcowania z pięknem polszczyzny.

Projekty zakończone

WARSZTAT MIEJSKI

Warsztat Miejski to projekt mający na celu upiększanie zaniedbanych fragmentów miasta. W jego ramach powstają murale, ale także sąsiedzkie ogródki. Zaczątkiem Warsztatu Miejskiego był projekt „Miasto+” – wówczas w ramach programu „Seniorzy w Akcji!” seniorzy z Krotoszyna stworzyli mural. Na każdym etapie najważniejszy jest dla nas głos mieszkańców, bo to ma być ich miejsce: począwszy od rozmów, stworzenia wspólnego projektu, po cały proces realizacji. Oprócz wymiaru społecznego, zmiany te poprawiają przestrzeń publiczną, dzięki zyskuje cała lokalna społeczność i samo miasto. Ważny jest tu element włączający społeczność sąsiedzką już na etapie projektowania danego działania. W 2015 roku przy projekcie praktyki odbywali studenci Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

KOLEJ NA ZMIANY!

W ramach projektu przemieniliśmy smutne, zaniedbane oblicze poczekalni dworca kolejowego w Krotoszynie w miejsce przyjazne i kolorowe. Powstały dwa murale – jeden przedstawiający krotoszyński ratusz, drugi – stary budek dworca sprzed przebudowy. Ponadto zamontowane zostały nowe ławki, stół przy którym można usiąść i zjeść, poczytać lub odrobić lekcje. W poczekalni znajduje się także regał bookcrossingowy, zawsze pełen książek, stół do gry w piłkarzyki oraz rośliny. Projekt został sfinansowany z grantu uzyskanego w pierwszej edycji konkursu „Tu mieszkam, tu zmieniam” organizowanego przez Fundację Banku Zachodniego WBK.

DRUGA STRONA PRZYSTANKU

miejsce na treść