Nasze projekty

Stowarzyszenie Krotochwile dzięki swojej głównej zasadzie „działamy nie dla ludzi, a z ludźmi” stawia na systematycznie realizowane projekty. Wśród nich są: Simchat Chajim czy Wędrowny Zakład Kultury. Wszystkie działania Stowarzyszenia są opisane w kalendarium.

SIMCHAT CHAJIM FESTIVAL

Projekt realizowany od 2012 roku, początkowo pod nazwą Simchat Krotoszyn, a od 2016 roku noszący nazwę „Simchat Chajim”, czyli „radość życia”. Działania nakierowane są na przypomnienie dawnej wielokulturowości regionu, a przede wszystkim zamieszkującej go społeczności żydowskiej. W ramach projektu odbywają się wystawy, koncerty, rajdy piesze, gry miejskie, pokazy filmów, warsztaty i wiele innych wydarzeń.

KOLEJ NA ZMIANY!

W ramach projektu przemieniliśmy smutne, zaniedbane oblicze poczekalni dworca kolejowego w Krotoszynie w miejsce przyjazne i kolorowe. Powstały dwa murale – jeden przedstawiający krotoszyński ratusz, drugi – stary budek dworca sprzed przebudowy. Ponadto zamontowane zostały nowe ławki, stół przy którym można usiąść i zjeść, poczytać lub odrobić lekcje. W poczekalni znajduje się także regał bookcrossingowy, zawsze pełen książek, stół do gry w piłkarzyki oraz rośliny. Projekt został sfinansowany z grantu uzyskanego w pierwszej edycji konkursu „Tu mieszkam, tu zmieniam” organizowanego przez Fundację Banku Zachodniego WBK.

WĘDROWNY ZAKŁAD KULTURY

Społeczność wiejska w mniejszym stopniu uczestniczy w kulturze – zarówno z powodu braku oferty na wsiach, jak i odległości do ośrodków, w której odbywają się wydarzenia. Odwiedzamy wsie, aby przeprowadzić w nich szereg zajęć dla dzieci, w tym warsztaty plastyczne czy fotograficzne. Dzieci pokazują nam swoją wieś, tworzą mapę swojej miejscowości. Z dorosłymi przeprowadzamy wywiady o lokalnej przeszłości, zwyczajach. Od 2017 roku w ramach projektu odbywają się spotkania młodych artystów z twórcami ludowymi.

WARSZTAT MIEJSKI

Warsztat Miejski to projekt mający na celu upiększanie zaniedbanych fragmentów miasta. W jego ramach powstają murale, ale także sąsiedzkie ogródki. Zaczątkiem Warsztatu Miejskiego był projekt „Miasto+” – wówczas w ramach programu „Seniorzy w Akcji!” seniorzy z Krotoszyna stworzyli mural. Na każdym etapie najważniejszy jest dla nas głos mieszkańców, bo to ma być ich miejsce: począwszy od rozmów, stworzenia wspólnego projektu, po cały proces realizacji. Oprócz wymiaru społecznego, zmiany te poprawiają przestrzeń publiczną, dzięki zyskuje cała lokalna społeczność i samo miasto. Ważny jest tu element włączający społeczność sąsiedzką już na etapie projektowania danego działania. W 2015 roku przy projekcie praktyki odbywali studenci Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.