Nasze projekty

Stowarzyszenie Krotochwile dzięki swojej głównej zasadzie „działamy nie dla ludzi, a z ludźmi” stawia na systematycznie realizowane projekty. Wśród nich są: Simchat Chajim czy Wędrowny Zakład Kultury. Wszystkie działania Stowarzyszenia są opisane w kalendarium.

Projekty aktualne

INWENTARYZACJA CMENTARZA ŻYDOWSKIEGO

Cmentarz żydowski w Koźminie Wielkopolskim to jedno z kilku takich miejsc zachowanych w Wielkopolsce. W sierpniu 2020 roku, wraz z wolontariuszami, rozpoczęliśmy pierwszy etap inwentaryzacji tego zabytku. Udało się zintyfikować 511 miejsc pochówku i opisać dokładnie prawie 300 nagrobków. Każda opracowywana macewa (lub jej zachowany fragment) została zmierzona, sfotografowana, opisany został stan zachowania, spisane inskrypcje hebrajskie i niemieckie. Obecnie trwa opracowywanie zgromadzonych informacji. Efekty pojawią się na stworzonym specjalnie portalu jewishwlkp.pl.

SIMCHAT CHAJIM FESTIVAL

Projekt realizowany od 2012 roku, początkowo pod nazwą Simchat Krotoszyn, a od 2016 roku noszący nazwę „Simchat Chajim”, czyli „radość życia”. Co roku festiwal odwiedza nowe miasta, proponując różnorodne wydarzenia. Simchat Chajim Festival to koncerty, spektakle, wystawy, spotkania z literaturą, a także wiele działań przypominających dawne społeczności żydowskie wielkopolskich miasteczek. Naszym gośćmi byli m. in. Maja Komorowska, Roma Ligocka, Artur Barciś, Ks. Adam Boniecki, Antonina Choroszy, Krystyna Janda czy Magdalena Kicińska.

Z KROTOSZYNA DO AZJI ŚRODKOWEJ. ŚLADAMI GEORGA HUTHA

Projekt opowiada o życiu i dokonaniach wybitnego XIX-wiecznego orientalisty i podróżnika – urodzonego w Krotoszynie Georga Hutha. Praca i podróże niemieckiego uczonego stanowiły dla nas ogromną inspirację! Przygotowaliśmy coś dla dużych, jak i małych mieszkańców Krotoszyna: spotkanie z podróżnikiem, wyjątkowe opowiadania, a także piękne azjatyckie baśnie.

FILM O NATHANIE MOŚKIEWICZU

Nathan Mośkiewicz i jego syn Hugo jako jedyni żydowscy mieszkańcy Koźmina Wielkopolskiego przeżyli wojnę. Po wyzwoleniu Hugo wyemigrował, zaś Nathan postanowił wrócić do miasteczka, do swojego rodzinnego domu. Zmarł w 1969 roku i zgodnie ze swoją wolą został pochowany na tutejszym cmentarzu żydowskim. Jaki był Nathan? Czym się zajmował? By znaleźć odpowiedzi na te pytania, ruszyliśmy z kamerą rozmawiać z mieszkańcami Koźmina Wielkopolskiego. Zbieramy ich osobiste wspomnienia, odkrywamy pamiątki po ich żydowskim sąsiedzie.

WĘDROWNY ZAKŁAD KULTURY

Społeczność wiejska w mniejszym stopniu uczestniczy w kulturze – zarówno z powodu braku oferty na wsiach, jak i odległości od centrów kultury. Odwiedzamy obszary wiejskie Wielkopolski z ofertą warsztatów dla dzieci, młodzieży i dorosłych. W ramach projektu tworzymy także filmy dokumentalne opowiadające o niezwykłych mieszkańcach wsi, twórcach ludowych czy ginących zawodach. Organizujemy kameralne potańcówki przy muzyce ludowej. Wędrowny Zakład Kultury odwiedził od początku swojej istnienia niemal sto wsi!

KROTOSZYŃSKI SALON LITERACKI

Wielu z nas ceni wartościową literaturę i poezję. A gdy połączymy to z czytaniem tychże dzieł przez wybitnych polskich aktorów, otrzymujemy wyjątkowe i piękne wydarzenie! W 2020 roku odbyło się spotkanie poświęcone wierszom Agnieszki Osieckiej, które czytała znakomita aktorka Edyta Olszówka. Rozmowę prowadził dr Jacek Kępa. Spotkanie ze słowem czytanym w interpretacji mistrzów polskiej mowy to wyjątkowa okazja do obcowania z pięknem polszczyzny.

Projekty zakończone

KROTOSZYŃSKI ZAUŁEK HISTORII

Krotoszyński zaułek historii to wydarzenie w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa. Mieszkańcy i goście zwiedzali lokalne zabytki, w których zaglądali w różne zakamarki i poznawali ich tajemnice. Przygotowana została wystawa starych fotografii z rodzinnych albumów. Odbywały się warsztaty artystyczne, było także można wysłuchać legend o Krotoszynie. Na zakończenie najpiękniejsze polskie szlagiery zagrała Krotoszyńska Orkiestra Dęta!

WIELOKULTUROWA PRZESZŁOŚĆ WIELKOPOLSKI

Projekt odbywał się w Koźminie Wielkopolskim. Wspólnie z tamtejszą młodzieżą posprzątaliśmy teren zabytkowego cmentarza żydowskiego. Na finał działań, w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa, mieszkańcy mogli zwiedzać najważniejsze zabytki Koźmina. Pokazana została także wystawa o historii społeczności żydowskiej tej okolicy, można było zwiedzić cmentarz żydowski wraz z przewodnikiem, a także wysłuchać koncertu.

WARSZTAT MIEJSKI

Warsztat Miejski miał na celu upiększanie zaniedbanych fragmentów miasta. W jego ramach powstały murale, ale także sąsiedzkie ogródki. Na każdym etapie najważniejszy był dla nas głos mieszkańców: począwszy od rozmów, stworzenia wspólnego projektu, po cały proces realizacji. W 2015 roku przy projekcie praktyki odbywali studenci Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

KOLEJ NA ZMIANY!

W ramach projektu przemieniliśmy smutne, zaniedbane oblicze poczekalni dworca kolejowego w Krotoszynie w miejsce przyjazne i kolorowe. Powstały dwa murale – jeden przedstawiający krotoszyński ratusz, drugi – stary budek dworca sprzed przebudowy. Ponadto zamontowane zostały nowe ławki, stół przy którym można usiąść i zjeść, poczytać lub odrobić lekcje. W poczekalni znajduje się także regał bookcrossingowy, zawsze pełen książek, stół do gry w piłkarzyki oraz rośliny. Projekt został sfinansowany z grantu uzyskanego w pierwszej edycji konkursu „Tu mieszkam, tu zmieniam” organizowanego przez Fundację Banku Zachodniego WBK.

DRUGA STRONA PRZYSTANKU

Szare, smutne, mijane codziennie wiaty przystankowe. Czy można dać im nowe życie? Tak! Razem z uczniami szkół z gminy Koźmin Wielkopolski postanowiliśmy to zmienić! Młodzież sama opracowała wygląd przystanków w podróżnicze motywy literackie, a następnie wykonała swoje projekty. Równolegle odbył się konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych, a zwycięska praca została przez nas przeniesiona na jedną z wiat.