Inwentaryzacja cmentarza żydowskiego

Cmentarz żydowski w Koźminie Wielkopolskim
Cmentarz żydowski w Koźminie Wielkopolskim

Cmentarz ten to jeden z kilku zachowanych w Wielkopolsce w praktycznie niezmienionym kształcie. Choć bywał opisywany (również przez nas rok temu – wydaliśmy broszurę o nim), nigdy nie doczekał się dokładnej inwentaryzacji i opracowania. Prace w terenie rozpoczęły się 21 sierpnia i trwały do 30 sierpnia. Przez ten czas pojawiło się na cmentarzu 14 wolontariuszy z różnych części Polski. W projekcie zakładaliśmy zinwentaryzowanie 100-150 macew, ale dzięki ogromnemu zaangażowaniu wolontariuszy udało się opracować niemal 300! Do tej pory żadne źródła nie podawały, ile miejsc pochówku znajduje się cmentarzu – my zidentyfikowaliśmy ich 511, zarówno tych z macewami, jak i tych, gdzie nagrobek się nie zachował.

Każda opracowywana macewa (lub jej zachowany fragment) została zmierzona, sfotografowana, opisany został stan zachowania, spisane inskrypcje hebrajskie i niemieckie.

Do końca października 2020 r. trwa opracowywanie kart nagrobków i tłumaczenie inskrypcji. Efekty pojawią się na stworzonym specjalnie portalu jewishwlkp.pl.

Projekt dofinansowano w ramach programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa – Wspólnie dla dziedzictwa.

Partnerzy projektu