Krotoszyński salon literacki

Wielu z nas ceni wartościową literaturę i poezję. A gdy połączymy to z czytaniem tychże dzieł przez wybitnych polskich aktorów, otrzymujemy wyjątkowe i piękne wydarzenie! Podczas trzech spotkań mieszkańcy będą mogli wysłuchać różnorodnych dzieł, w tym również związanego z Krotoszynem: jedno ze spotkań poświęcone będzie pamiętnikowi B. L. Monascha, który opisuje codzienne życie w Krotoszynie w połowie XIX wieku. Spotkanie ze słowem czytanym w interpretacji mistrzów polskiej mowy będzie wyjątkową okazją do obcowania z pięknem polszczyzny.

Gościem pierwszego spotkania była aktorka Edyta Olszówka, która interpretowała wiersze Agnieszki Osieckiej. Spotkanie prowadził dr Jacek Kępa.

Projekt został dofinansowany przez Miasto i Gminę Krotoszyn.

  • PROJEKT: Krotoszyński salon literacki
  • CZAS TRWANIA: październik-grudzień 2020
  • MIEJSCE: Krotoszyn
Edyta Olszówka, Jacek Kempa

Wielu z nas ceni wartościową literaturę i poezję. A gdy połączymy to z czytaniem tychże dzieł przez wybitnych polskich aktorów, otrzymujemy wyjątkowe i piękne wydarzenie! Podczas trzech spotkań mieszkańcy będą mogli wysłuchać różnorodnych dzieł, w tym również związanego z Krotoszynem: jedno ze spotkań poświęcone będzie pamiętnikowi B. L. Monascha, który opisuje codzienne życie w Krotoszynie w połowie XIX wieku. Spotkanie ze słowem czytanym w interpretacji mistrzów polskiej mowy będzie wyjątkową okazją do obcowania z pięknem polszczyzny.

Gościem pierwszego spotkania była aktorka Edyta Olszówka, która interpretowała wiersze Agnieszki Osieckiej. Spotkanie prowadził dr Jacek Kępa.

Partnerzy projektu