Stowarzyszenie Krotochwile

tworzymy i organizujemy spotkania warsztaty wystawy koncerty spektakle spacery

Stowarzyszenie Krotochwile

Powstało w 2012 roku. Od początku działamy w obszarze animacji społeczno-kulturowej i dziedzictwa kulturowego.

Kierujemy się zasadą „działamy nie dla ludzi, a z ludźmi”. Zależy nam, aby społeczność lokalna była aktywna nie tylko na etapie samego projektu, ale również w trakcie wymyślania go i przygotowań do niego. Stowarzyszenie ma swoją siedzibę w Krotoszynie, jednak konsekwentnie rozszerza swoją działalność.

Nasza misja

Zajmujemy się przestrzenią publiczną i dążymy do podniesienia jej estetyki, funkcjonalności. Dzięki temu, że badamy potrzeby użytkowników i odbiorców, nasze projekty służą jak najlepiej lokalnej społeczności. Istotnym filarem działalności Stowarzyszenia są działania artystyczne i kulturotwórcze. Naszym celem jest dotarcie w szczególności do osób mających utrudniony dostęp do oferty kulturalnej ze względu na oddalenie od dużych ośrodków miejskich, bariery finansowe czy nawet wiek. Realizujemy projekty nawiązujące do historii i lokalnego dziedzictwa, które staramy się przybliżać w interesującej i nowatorskiej formie. Tworzymy murale w miejscach szarych i zaniedbanych. Jako Wędrowny Zakład Kultury odwiedzamy okoliczne wsie organizując dla najmłodszych warsztaty kreatywne oraz edukacyjne.

Co robimy?

  • Działamy na rzecz promocji i rozwoju kultury.
  • Aktywizujemy dzieci, młodzież, osoby dorosłe i seniorów.
  • Tworzymy materiały edukacyjne, filmy
  • Działamy na rzecz zwiększenia aktywności obywatelskiej.
  • Animujemy i wspieramy lokalne małe grupy społeczne i sąsiedzkie.
  • Działamy na rzecz lokalnej historii, dawnych społeczności i wielokulturowości.
  • Organizujemy spotkania, warsztaty, wystawy, koncerty, spektakle i wiele innych imprez kulturalnych czy artystycznych.
  • Zmieniamy przestrzeń publiczną na bardziej przyjazną.
  • Jesteśmy organizatorami Simchat Chajim Festival.

Paweł Bajerlein

prezes

Anna Maciejewska

wiceprezeska – sekretarz

Patryk Piotr Antoniak

wiceprezes – skarbnik